4.6. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie:
b) kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej na konto PZSzach;
c) pisemnego oświadczenia pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem.

6. TEMPO GRY
90 minut dla zawodnika na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

9.1. Klasyfikacja końcowa finalistów ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów: suma zdobytych punktów; wartościowanie średnie Buchholza; wartościowanie pełne Buchholza; liczba zwycięstw; progresja; wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami; średni ranking krajowy przeciwników.

11.3. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
11.4. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
11.5. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego rundowego do sędziego głównego zawodów, w ciągu 1 godziny od zakończenia partii.

Na sali gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, smartwatch’y, tabletów, laptopów…

12.1. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
12.2. W razie stwierdzenia podejrzenia użycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz sędzia główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organiźmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powoduje dyskwalifikację zawodnika i przesunięcie na ostatnie miejsce w zawodach.