Można otrzymywać swoje kojarzenie SMS-em. Wystarczy podać sędziemu głównemu numer telefonu na który ma być wysłana wiadomość tekstowa.